18 February 2008

BN4 almost finished / BN4 gairabé acabat

Before / Abans
After / Després
Before / Abans
After / DesprésComponents...
Happy man!And finally some bench testings... Thanks to my fatner who helped me allot!
I finalment en el banc de proves... Gràcies al meu pare que em va ajudar un munt!

10 February 2008

BN4 process...

Painting with hammered/martelé
Pintant amb hammered/martelé
Expolded view of all the parts
Totes les peces en explosió
Reassembling
Tornant a muntar05 February 2008

Bumper rubber guards / Protectors de goma pel paraxoc

Last weekend I installed the rubber gurads for my bumpers. It took me 1 hour and a half... so not the easy job I hoped to. In the rear I had to remove only the overriders and in the front the whole bumper. Then drilled three holes in each overrider and back screwed the rubber guards with a 1/4" nut.
-------------------
El cap de setmana passat vaig instal·lar les gomes protectores dels paraxocs. Vaig trigar 1 hora i mitja, més del que m'esperava. Al darrera vaig haver de treure els 'overriders' i al davant tot el paraxoc complet. Després fer tres forats a cada 'overrider' i collar per darrera els protectors amb cargols de 1/4 de polzada.

Coffe mug, NOS parts and good music on a westy folding table... the perfect combination for garage's work.


New stuff /Coses noves

N.O.S BN4 switch. Really is a Porsche 356 fog lamp switch, but its the same as the Eber switch.
Interruptor del BN4 N.O.S. En realitat és un interruptor d'antiboires de Porsche 356, però és igual que el de la calefa.


Spacers for front wheels from Cip1.com. 1cm wide.
Separadors per a les rodes del davant de Cip1.co. 1cm de gruix.


03 February 2008

GPS

Yesterday Weber came with his GPS and we could check how fast is the bus... fast??
-------------------
Ahir el Weber va venir amb el seu GPS i vam poder comprovar a quant va la furgo...