18 February 2008

BN4 almost finished / BN4 gairabé acabat

Before / Abans
After / Després
Before / Abans
After / DesprésComponents...
Happy man!And finally some bench testings... Thanks to my fatner who helped me allot!
I finalment en el banc de proves... Gràcies al meu pare que em va ajudar un munt!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home