05 February 2008

New stuff /Coses noves

N.O.S BN4 switch. Really is a Porsche 356 fog lamp switch, but its the same as the Eber switch.
Interruptor del BN4 N.O.S. En realitat és un interruptor d'antiboires de Porsche 356, però és igual que el de la calefa.


Spacers for front wheels from Cip1.com. 1cm wide.
Separadors per a les rodes del davant de Cip1.co. 1cm de gruix.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home