28 August 2008

Holidays / Vacances

This summer with the new member in the family we choose a quiet place for camping. We spent 9 days in a place near Les Bouillouses Lakes in the south of France. Teo slept in his child cot I just made with my father's help.

---------------
Aquest estiu amb un nou membre a la família vam triar un lloc tranquil, vam estar 9 dies en un lloc prop dels Llacs de les Bulloses, al sud de França. En Teo va dormir a la seva hamaca que vaig fabricar amb l'ajuda del meu pare.