14 April 2007

1st campout / 1a acampada (III)

A friends of us came in a one day visit to Tossa with his little daughter, Paula. She actually don't know how lucky is for being changed in a vintage VW...

Uns amics ens van fer una visita a Tossa amb la seva filla, Paula. No sap com n'és d'afortunada per ser canviada en un VW clàssic...1st campout / 1a acampada (II)Night shots...

1st campout / 1a acampada

This easter we used for the first time the westy, we gone to Tossa de Mar in a camping called Cala Llevadó. Very nice place.

Aquesta setmana santa hem estrenat la furgo, hem anat a Tossa de Mar en un camping que es diu Cala Llevadó.

Camping setup

09 April 2007

New floor / Nou terra

With this new cargo floor ends the squared-flooring age... I found a flooring close to the westy OG, but not exactly the same...

Amb aquest terra nou acaba la era dels terres a quadres... Vaig trobar un terra semblant a l'original westfalia però no exactament igual...

I took the advantage of removing all the closets to clean all it well...
Vaig aprofitar que havia de treu-re els mobles per a netejar-ho tot bé...

Very nice!

Little driver II


Front floor mat / Alfombra de davant


installed


very close to the OG pattern...
molt semblant al patró original...

Fog lite / Llum de boira

The bus came with that frenchie-funky fog lite but it didn't work, so I put a little attention in this issue. I purchased a dome switch from a baywindow to match the style of the dash switches and a relay to make it opearte properly.

La furgo venia amb aquesta llum de boira francesa tant rara que no funcionava, així que l'hi he dedicat una mica d'atenció. Vaig comprar un interruptor de llums interiors de T2 i un relé perquè funcioni correctament.

Rising suspension / Pujant la suspensió

As promised I started the rising job. I (my father) had to cut part of the adjuster to move the adjusting screw down... The result is a higher front and a ride with more confort and surpreses-less...

Com vaig prometre vaig començar amb el tema de pujar la suspensió. Vaig (el meu pare) haver de tallar part dels ajustadors per poder moure més avall els cargols que regulen l'alçada... El resultat és una part davantera més elevada i una conducció més confortable i sense sorpreses..

jack up!before...

..and after.

120km/h