09 April 2007

New floor / Nou terra

With this new cargo floor ends the squared-flooring age... I found a flooring close to the westy OG, but not exactly the same...

Amb aquest terra nou acaba la era dels terres a quadres... Vaig trobar un terra semblant a l'original westfalia però no exactament igual...

I took the advantage of removing all the closets to clean all it well...
Vaig aprofitar que havia de treu-re els mobles per a netejar-ho tot bé...

Very nice!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home