17 March 2007

2ns ride / 2a volta

Yesterday in my first ride I realised the engine was very hot. After asking what to do at thesamba forum I call my friend Dr. Webber and asked him for a quick timing tune up. Here are some pics and videos of the day.

Ahir a la primera volta amb la furgo vaig notar que el motor estava molt calent. Després de preguntar al forum de thesamba he trucat a l'amic Dr. Webber per veure si podia ajustar-me l'avanç. Aquí teniu algunes foros i videos del dia.
To drive with opened safaris is amazing! This bus is a really head turner...
Conduïr amb les safaris obertes és flipant! Aquesta furgo fa girar caps...The gunDr. Webber in action...Thanks Alex!
El Webber en acció... Gràcies Àlex!This video is taken the way back home at the highway, I never could overtake this way with our Bay... :p

Aquest video és de camí a casa, amb la T2 mai hauria pogut adelantar d'aquesta manera...

--------------------------------------------------------------------

Dr. Webber is now upgrading his bug, with a lowered fron beam and a new engine, his bug should be ready to run the 1st european Bug In.

El Webber està millorant el seu escarabat amb un pont rebaixat i un motor nou, hauria d'estar a punt pel 1r Bug In europeu.2 Comments:

Anonymous COKE said...

Ei que passa!!! Amb la T1 i pel tercer carril de l'autopista!!! A tope!!

18:38  
Blogger xavi_242 said...

yeah!

08:46  

Post a Comment

<< Home