10 March 2007

And the ligths came on... / I es va fer la llum...

At last tail tights work properly. Yesterday I installed the wiring loom I made from rear to front of the bus. At least two horurs under the bus only to pass the loom the right way. I wanted to drove the wires the same way does OG wiring loom, so it means going two time inside the beam. When the loom was at place I attached to the OG loom with plastic clamps, then I place the terminals to each end of each wire and connect it.

Per fí els pilots del darrera funcionen correctament. Ahir vaig instal·lar l'arnès elèctric que vaig fer des del darrera fins davant de la furgo. Com a mínim dos hores sota la furgo només per passar l'arnès. Volia fer-lo passar pel mateix lloc que ho fa l'original i això vol dir passar per dins bigues dues vegades. Quan l'arnès va estar a lloc el vaig agafar amb unes brides de plàstic a l'arnès original, vaig posar-hi els terminals i els vaig connectar.
Mmmmhh... nice and clean view from the indise of engine compartement.

Mmmmh... bonica i neta vista des de l'interior del compartiment del motos.
What's that snake?

I aquesta serp?At last...

Finalment...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home