19 February 2007

Dimmer relay goes to the operating room / Relé de llums al quiròfan

After installing turn signal switch I realised the lights didn't switch from low to high beam...
Un cop instalat l'interruptor dels intermitents em vaig adonar que no canviava de curtes a llargues...

Diagram in hand (in laptop) when installing the turn signal switch from WolfsburgWest
Amb el diagrama elèctric a la mà (al portàtil) mentre instal·lava l'interruptor de WolfsburgWest


The dimmer relay at the operating room, below how it works... amazing! This is an old school relay, when moving the lever then the coil act as a magnet and combined with a mechanical device switches between two pins.

El relé de llums al quiròfan... a sota com funciona, espectacular. És un relé mecànic, quan actua la palanca de llums la bobina fa d'imán, que combinat amb un mecanisme commuta entre dos pestanyes.0 Comments:

Post a Comment

<< Home