18 February 2007

Parklights / Llums de posició

Sealed beam US headlights upgraded to H4, I decidet to make working the old parklights...
Llums de 'feix setllat' estil americà actualitzats amb làmpades H4, he decidit fer funcionar les antigues llums de posició...


0 Comments:

Post a Comment

<< Home