13 February 2007

Paella

This sunday a couple of friends came to see the new acquisition... and to eat a paella next to Mataró's beach. Below Crue and Coke looking at the bus. On the roof Coke's surf board, I wish I could put a westy roof rack... then the board... at the beach... mmmmhhhh...

Aquest diumenge uns amics van venir a veure la furgo i vam a profitar per anar a fer una paella a la platja de Mataró. Sota el Coke i el Crue mirant (i provant) la furgo. La taula de surf del Coke sobre el sostre, m'agradaria poder muntar una baca westfalia... i la taula... a la platja... mmmmh
Coke

Crue testing how handy will be the windows at tolls...

El Crue provant com son de pràctiques les finestres als peatges...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home