13 February 2007

Removing squares / Borrant quadres

We don't like the chess board on the roof... so we started to remove the squares. Wet sanding paper, water and patience is all you need to do the job. The PO's PO sanded all the old red roof and let the OG pearl white shine... Then the PO painted the squares. Now What you see is OG paint, at some pionts you could see the primer under the Pearlwhite L87.

El taulell d'escacs del sostre no ens acababa d'agradar... així que vam començar a borrar quadres. Lija a l'aigua, aigua i paciència és tot el que es necessita per fer-ho. El paio que la va importar de USA va lijar tot el sostre vermell deixant a la vista la pintura original, llavors al que li vam comprar nosaltres va pintar els quadres. Ara el que queda a la vista és la pintura original, a alguns lloca es veu la imprimació sota del color Pearlwhite L87.0 Comments:

Post a Comment

<< Home