18 February 2007

Windshield washer system / Sistema neteja parabrisesThe Kit

Left: Hella-VW jet Right: the SWF jet from the kit, 2 jets to improve windshield cleaning
Esquerra: Boquilla Hella-VW Dreta: La boquilla SWF del kit, millorada amb dos boquilles.

Ready to pump!

The 12 Volt sticker showing dash OG paint.

L'adhesiu de 12 volts demostra que la pintura del 'salpicaderu' és original.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home