18 February 2007

Mok Mok!

Driving the bus so low is a problem because is very easy to hit the steering box. Hitting the steering box is not good, of course, but when it happens be sure your horn wire will be cutted.

Portar la furgo tant baixada és un problema perquè és molt fàcil tocar amb la caixa de direcció al terra. Quan això passa gairabé segur que el cable de la bocina es talla.


Ready to Mok Mok!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home