25 February 2007

Improving Safari / Millorant les SafariOn the top the rusty brackets, in the middle after sanding and above the brackets primered.
A dalt de tot els suports rovellats, al mig després de lijar-los i la després de impromar-los.


The dash mount brackets were also missing, I put a set of SS from Creative Engineering, best quality.

Els suports del 'salpicaderu' tampoc hi eren, he posat uns d'inox de Creative Engineering, la millor qualitat.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home