11 March 2007

Removing squares (part II) / Traient quadres (2a part)

Dreaming all the squares are gone...
Somniant que els quadres no hi són...

Looks better.
Mola més.

But still remains a lot of work...
Però encara queda molta feina...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home