11 March 2007

[ ... ]
I have no papers yet, but I couldn't resist to take she out... (out the garage)
Encara no tinc els papers però no he pogut resistir-me a treura-la... (del garatge)


1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Exactament on puc trobar aquesta plataforma Weblog particular?

16:35  

Post a Comment

<< Home