11 March 2007

Testing polish kit / Provant el kit de polir

Like in all the things I do desires wins patience... Today I tested the polishing kit I purchased to polish the louvered windows, I know now it's not the moment but I wanted to test it...

Com sempre en totes les coses que faig les ganes poden més que la paciència... Avui he provat el kit de polir que vaig comprar. Vaig comprar-lo per polir els marcs de les finestres tipus 'graven', ja sé que ara no és el moment però he volgut fer una proveta...Looks good, screws are new.
Pinta bé, els cargols son nous.

The polished on the right. Obvious.
La polida a la dreta, obvi.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home