09 April 2007

Rising suspension / Pujant la suspensió

As promised I started the rising job. I (my father) had to cut part of the adjuster to move the adjusting screw down... The result is a higher front and a ride with more confort and surpreses-less...

Com vaig prometre vaig començar amb el tema de pujar la suspensió. Vaig (el meu pare) haver de tallar part dels ajustadors per poder moure més avall els cargols que regulen l'alçada... El resultat és una part davantera més elevada i una conducció més confortable i sense sorpreses..

jack up!before...

..and after.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home