16 June 2008

Erwin's engine / El motor de l'Erwin

Last weekend I went to Girona to pick up his old engine. Erwin lends this engine to me while I'm rebuilding the broken one...
-----------
El finde passat vaig anar a Girona a buscar aquest motor vell. L'Erwin m'el deixa mentre refaig el trencat...

This is Erwin's Deluxe... really nice! / Aquesta és la Deluxe de l'Erwin... preciosa!
The engine in the car / El motor en el cotxe

A lot of work to do... thanks Erwin! / Molta feina per fer... merci Erwin!

09 June 2008

engie removal / treient el motor

Diagnosis: bearing rod borken. Wha means a rebuilt engine... Look at the oil drained, thats not gold! Time to remove the engine...
-------------------
Diagnostic: coixinet de biela trencat. Això vol dir refer el motor... Mireu l'oli, això no és or! Hora de treu-re el motor...

08 June 2008

R.I.P

A sad story... yestarday ridig the westy an ugly sound started at the rear... I could bring the bus without having to call the tow truck. But the engine is really sick... almost dead.
------------------
Una història trista... ahir mentre conduia la furgo un soroll molt raro va començar a sonar al darrera... Vaig poder arribar a casa amb la furgo però realment està malament... casi mort.

01 June 2008

VW Bus t-shirt / Samarreta VW Bus

Here are again the Volkswagen Bus t-shirts.

Colour: Kaki
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Price: 12€ + shipping
---------------------
De nou les samarretes de la Volkswagen Bus.

Color: Kaki
Talles: S, M, L, XL, XXL
Preu: 12€ + despeses d'enviament

xavier.cervera@so-42.com