27 March 2008

New camping stuff / Noves coses de camping

Once I got started with fuel stoves I fell in love with all that kind of camping stuff, specailly with Coleman stuff. This week arrived three items, well packed, one from Germany and two from the USA.
From Germany I got a russian clone of the Optimus 8R, a very handy and compact and heavy duty fuel stove.
From the USA I got a vintage can of Coleman fuel (empty, of course) and a Coleman 1 gallon water jug dated june 1970, really cool.
------------------------------
Una vegada iniciat en els fogonets de gasolina vaig quedar enamorat amb tota aquesta mena de coses de camping, especialment amb les de la merca Coleman. Aquesta setmana han arribat tres items, dos de USA i un d'Alemanya.
Des d'Alemanya m'ha arribat un fogonet compacte rus, és un clon de l'Optimus 8R.
Des de USA m'ha arribat una llauna vintage per transportar el fual de Coleman i un termo d'aigua també de coleman que data de juny del 1970.

13 March 2008

New gas stove / Nou fogonet de benzina

My last aqcuisition was a Coleman Suitcase Stove from ebay. SO-42 optional equippement included a two burner Coleman Gas Stove as you can see in this period german price list for SO-42s (number 14, only 90 DM).
-----------
La última adquisició ha estat un fogonet de benzina Coleman, tipus maleta. En l'equipament opcional de les SO-42 estava inclòs un fogonet de dos cremadors Coleman, tal com podeu veure en la llista de preus alemana de l'epoca (número 14, 90 DM).

I don't know what model was exactly included with the camper, but the 425 is for sure a candidate. This examle of 425E is from November 1973 so it's not exactly a period matching but a model matching. The 425 was included in early westy baywindows... so this is another reason to think this was the model included in SO-42s...
------------------
No sé exactament quin model de fogonet anava amb la camper, però el 425 és un candidat. Aquest exemple és del Novembre de 1973, tot i no concordar exactament amb el període concorda el model. El 425 va ser inclòs en les primeres westfalias T2, una altra raó per pensar que aquest era el model de les SO-42...


The stove in action!


I did a refreshment, not afull resto. Only painted in high temp paint the mixing chamber and the shelf below the burners. And cleaned well all other parts, paint was buffed out!
--------------------------
Vaig fer una petita restauració, només pintar algunes parts amb pintura anticalòrica i netejar al resta bé. La pintuura verda la vaid polir.

Before / Abans:
After/ Després:
More action!!03 March 2008

Westy Clip

This weekend I got started with iMovie, a simple and powerful application for homemade videos. Of cousre the sountrack is Joy Division.
---------------------------
Aquest finde m'he introduït a l'iMovie, un programa simple i potent per a fer videos a casa. Com no, la banda sonora és de Joy Division.