07 February 2009

Converting coolbox to fridge (III)

Finally the conversion was done and installed the 'new' fridge to the westy. I wired cables from the coolbox to the 220V plug and to the engine compartment fr the 12V source. I'm plan adding a second battery for the fridge, the heater, interior lights and the 12V socket plug.
---------------------
Finalment he acabat la conversió i he instal·lat la 'nova' nevera a la furgo. He tirat cables fins a l'endoll de 220V i fins al compartiment motor per la font de 12V. Tinc planejat instal·lar una segona bateria auxiliar per la nevera, la calefacció, les llums interiors i per l'endoll de 12V.

Clean hole for the ventilation. That's the only noticable exterior change.
---------------------
El forat de la ventilació és l'única variació apreciable des de l'exterior.

An interior shot shows the heart of the fridge.
---------------------
Una vista interior mostra el cor de la nevera.

Note the hidden switches behind the passenger seat. Only small fingers can acces to it... :)
---------------------
Fixeu-vos en els interruptors amagats darrera el seient del copilot. Només uns dits petits i poden accedir... :)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home