07 January 2009

Exhaust for the heater / Escapament per la calefa

The last few day I worked in the exhaust for my heater. I dig it from a junk yard, it was from a Dodge van. Shape was great as I only had to cut both ends and weld a support.
------------
Els últims dies he estat treballant en l'escapament per la calefacció. El vaig trobar en un desguàs i era d'un monovolum Dodge. La forma era perfecte i només vaig haver de tallar els finals i soldar un suport.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home