01 February 2009

Converting the coolbox to fridge

The start of it all, a portable fridge's lid...
El principi de tot, una tapa de nevera portàtil...

Check out the dust...
Mireu la pols...


After some cut cut cut and some cleaning it looks better :)
Després de tallar i netejar una mica pinta molt millor :)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home