26 January 2009

Rear height / Alçada del darrera

Since the rear height was too low I decided to raise it a little. With that configuration the springplates were always hitting the frame at every samll bump so driving was not comfortable.

My father and I removed axles from springplates and removed springplates too... Setting the correct height means a lot of guessing and we lowered and raised the bus 3 times after we were happy with the result.
-----------------
Com que la suspensió del darrera estava massa baixa vaig decidir pujar-la una mica. Amb aquella configuració les làmines tocaven enseguida amb el xassís a cada ressalt, d'aquella manera no era còmode conduïr.

Amb el pare vam desmuntar els semieixos de les làmines i també aquestes. Deixar la furgo a l'alçada correcta vol dir fer moltes suposicions i vam baixar-la i pujar-la 3 vegades fins que no vam estar contents amb el resultat.

Testing the springplate angle / Comprovant l'angle de les làmines

Thanks again to my father! / Gràcies de nou al meu pare!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home