03 May 2009

Campin'

1st May... Camping season starts...
1r de maig... comença la temporada de càmping...

Night shots... New Coleman lantern below
Fotos nocturnes... La nova llanterna Coleman, a sota
Enough room?
Suficient espai?

1st attempt fixing the bus...
1r intent d'arreglar la furgo...

Teo enjoyed a lot driving the bus... with only 10 month!!
En Teo va disfrutar molt conduïnt la furgo... amb només 10 mesos!!

flickr0 Comments:

Post a Comment

<< Home