26 November 2007

Ready for MOT / Preparada per l'ITV

This last two weekends I worked hard in the Westy because I want to get it MOTed as soon as possible.

After changing heat exchangers I removed the 'very-cool-item' safaris and installed fixed windows. I have a dilemma, safaris are really cool and very useful in these hot summer days when going slow under city traffic. But they leak and then they are not useful. So now she has fixed windows like if she was stock.

Then I fixed the steering gearbox leaking by removing the four bolts, draining oil, cleaning and reassembling with SS bolts and some sealant in the joints.

Then I drained the tranny oil and cleaned all the dirt from the underside of the engine/tranny. A dirty job when you are under the bus with your nose touching the crackcase...

When all was clean I proceeded to refill the tranny with the proper SAE-90. Another dirty job in a lowered bus... I purchased a 3m large hose and introduced it in the fill plug. Then lowered the bus from the stands (you want the bus horizontally). Then filled my workshop syringue with oil, connected to the hose and started to refill the 2,5++ liters of oil that the 1200 tranny can hold. At tast one hour with that oily job...

Finally I went for the e-barke. Due to the straight axle conversion the e-brake didn't stop the bus when applied. I removed adjusting nuts from the lever and inserted three M8 nuts between adjusting nut and the cylindrical piece that stops the nut. Tigten again and now the bus remains stopped even in the heaviest slope.

Now we are ready to MOT!! And best of all... ready to RIDE!!

---------------------------------

Els dos últims caps de setmana he treballat molt amb la Westy per tenir-la a punt per a la ITV.

Després de canviar els calefactors vaig treure les finestres 'safari'. Tinc un dilema amb aquest tema ja que són molt 'cools' i útils a l'estiu però quan plou entra aigua i això sembla ser que és inevitable... Així que ara porto finestres fixes com de sèrie.

Després vaig arreglar les pèrdues d'oli que hi havia a la caixa de direcció. Vaig desmuntar els quatre cargols i la tapa, vaig buidar l'oli i ho vaig netejar tot bé. Després ho vaig tornar a muntar amb cargols inox i pasta selladora de junta entre les juntes.

Llavors vaig buidar l'oli de la caixa de canvis i vaig netejar bé tota la brutícia de sota el motor, una feina realment bruta i dura quan estàs sota la furgo amb el nas que gairabé et toca al càrter...

Quan tot va estar net vaig procedir a reomplir la caixa de canvis amb l'oli SAE-90 adequat. Una altra feina bruta en una furgo baixada de suspensió... Vaig comprar 3 metres de manguera i la vaig introduïr en el forar per omplir. Llavors vaig baixar la furgo dels caballets ja que ha d'estar horitzontal i vaig omplir la xeringa amb oli. Conectant la xeringa amb la manguera vaig anar omplint els més de 2,5 litres que caben a la caixa... més d'una hora!

Finalment vaig anar pel frè de mà. Degut a la conversió 'straight axle' del darrera el frè de mà no funcionava. Vaig treure els cargols ajustadors de la palanca i vaig interposar-hi tres cargols de M8 entre el cargol ajustador i la peca cilindrica que fa de tope. Ara la furgo està frenada inclús en la pendent més forta.

Ara ja estem apunt per a la ITV!! i el millor... per a conduir!!!


0 Comments:

Post a Comment

<< Home